Animatie biomethaan

Ballast Nedam is actief in de productie van de brandstof biomethaan en bouwt, onderhoudt en exploiteert (biomethaan)tankstations.

Biomethaan kan zowel gasvormig (als vervanger van gecomprimeerd aardgas, CNG), als vloeibaar (als vervanger van vloeibaar aardgas, LNG) in het wegverkeer worden toegepast.

Bijgaande animatie geeft weer hoe de brandstof biomethaan uit organische reststromen wordt gemaakt en hoe deze duurzame brandstof kan worden toegepast in het wegverkeer met de daarbij behorende kort cyclische CO2 kringloop.