Meerlanden rijdt op eigen GFT-afval

Donderdag 17 november is bij De Meerlanden in Haarlemmermeer een bijzondere gaskraan open gedraaid: groengas gemaakt van groente- fruit- en tuinafval wordt gevoed in het lokale aardgasnet en gebruikt als klimaatneutrale autobrandstof.

Bij het groengasvulpunt op de locatie van het afvalbedrijf in Rijsenhout werd de tank van een inzamelwagen van het afvalbedrijf gevuld met groengas.
De Meerlanden maakt hiermee, samen met Ballast Nedam en CNG Net, een grote sprong op weg naar een lokale circulaire economie: gft-afval wordt ingezameld bij bewoners in de regio van De Meerlanden*, verwerkt op de eigen locatie in Rijsenhout en precies daar ook weer gebruikt: de inzamelwagens van De Meerlanden rijden klimaatneutraal op het zelf ingezamelde gft-afval.

De openingshandeling werd uitgevoerd door Ger de Jong (Algemeen Directeur De Meerlanden), Romeo Malizia, (lid Raad van Bestuur Ballast Nedam), Coen de Ronde (Manager Productmanagement van Liander) en Jurjen Algra (Marketing Manager Greenchoice), partijen waarmee is samengewerkt om de innovatieve installatie te realiseren. Ballast Nedam IPM realiseerde de opwerkingsinstallatie om van ruw biogas groengas te maken. CNG Net, een dochteronderneming van Ballast Nedam, plaatste het groengastankstation op het eigen terrein van de Meerlanden en openbare vulpunten op andere locaties in Nederland. Liander heeft het mogelijk gemaakt dat groengas in het lokale aardgasnet kon worden gevoed en dankzij Greenchoice kan het groengas verhandeld worden.50.000 Ton gft-afval wordt jaarlijks eerst vergist en daarna gecomposteerd. Bij vergisten komt biogas vrij. Daarvan maken ze bij De Meerlanden groengas (met aardgaskwaliteit). Het groengas wordt ingevoed in het lokale aardgasnet. In de regio Haarlemmermeer zijn vier gasvulpunten gerealiseerd waar gas van de Meerlanden kan worden getankt. Certificaten, uitgegeven door Vertogas, bewijzen dat het om groengas gaat. Het groengas heeft geen fossiele oorsprong; het is van organisch afval gemaakt. Auto’s op groengas rijden (vrijwel) klimaatneutraal. Bovendien dragen ze bij aan verbetering van de luchtkwaliteit.

Als de installatie optimaal draait, produceert De Meerlanden ongeveer 3 miljoen m3 groengas per jaar; voldoende voor ongeveer 1.250 voertuigen. Bij De Meerlanden rijden nu 37 (10 in bestelling) van de in totaal 128 wagens op groengas (prullenbakkenwagens, bestelwagens, een veegwagen, inzamelwagens). In 2016 kan De Meerlanden haar diensten bijna volledig klimaatneutraal uitvoeren; dan rijden alle wagens op groengas.

Groengas is één van de vijf producten die de verwerkingsinstallatie oplevert. De andere zijn: compost (een natuurlijke bodemverbeteraar), warmte (broeiwarmte van compostering verwarmt een nabij gelegen kwekerij), water (met proceswater sproeien de veegwagens van De Meerlanden de straten schoon) en CO2 (bij opwerking van biogas worden methaan en CO2 gescheiden. Van methaan wordt het groengas gemaakt, CO2 gaat naar kwekerijen in de buurt als groeibevorderaar; het vervangt fossiele CO2).