Ballast Nedam bouwt verplaatsbaar waterstofstation

Ballast Nedam IPM bouwt in opdracht van het Vlaams-Nederlandse WaterstofNet het eerste verplaatsbare productie- en vulstation voor duurzame waterstof in Nederland.

Met een goede voorbereiding zal het station op verschillende plaatsen in de regio Eindhoven ingezet worden. De flexibiliteit past in de huidige, vroege ontwikkelingsfase van waterstof als energiedrager. Met de opdracht is een bedrag van circa € 1 miljoen gemoeid. Het nieuwe station krijgt een productiecapaciteit van circa 70 kg waterstof per dag, voldoende voor ongeveer 10 voertuigen of 2 bussen. Er zijn op dit moment twee tankstations voor waterstof in Nederland. Wereldwijd loopt het aantal in de richting van 250 waterstofstations.

Waterstof wordt algemeen gezien als de ultieme duurzame brandstof van de toekomst. Het kan op twee manieren gebruikt worden. Als rechtstreekse brandstof voor verbrandingsmotoren óf als brandstof voor elektrische voertuigen, door waterstof via brandstofcellen met 50% rendement om te zetten in elektriciteit. Vooral deze laatste methode levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van elektrisch rijden. Met waterstof kun je de afstand van electrisch rijden fors uitbreiden en een actieradius bereiken waar de automobilist behoefte aan heeft.

Rien van Alphen, directeur van Ballast Nedam IPM: “Deze opdracht betekent een belangrijke mijlpaal in de transitie naar duurzame en schone brandstoffen voor transport. Dat is ons doel en dit soort concrete innovatieprojecten zijn van doorslaggevend belang om dat te bereiken.”

Waterstof is een speerpunt in de langetermijnstrategie van de Europese Commissie waarin volledige decarbonisatie van de binnenstedelijke mobiliteit in 2050 centraal staat. Volgens minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu hebben Nederland en haar buurlanden een ‘dijk van een startpositie’ om een belangrijke rol te spelen in de Europese ontwikkeling van waterstof. Onlangs trok zij een bedrag van € 5 miljoen uit voor het verbeteren van de tankinfrastuctuur.

De strategie van Ballast Nedam richt zich op integrale projecten en de nichemarkten industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. De toeleverende en specialistische bedrijven leveren door innovatie, kostenleiderschap en inkoopsterkte een concurrentievoordeel aan de totaaloplossingen van Ballast Nedam.WaterstofNet is een interregionale organisatie, opgericht om de regio Vlaanderen en Zuid Nederland uit te bouwen tot een vooraanstaande waterstofregio in Europa. Zo coördineert WaterstofNet binnen het Interreg-programma ‘Vlaanderen-Nederland’ een demonstratieprogramma van 14 miljoen euro, waarbij gefocussed wordt op duurzame waterstof en op vroege markten (martitiem, logistiek, openbaar vervoer). Door samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelt WaterstofNet innovatieve en early market-toepassingen van duurzame waterstoftechnologie. Na de grootste brandstofcelplant op restwaterstof ter wereld in Antwerpen en het waterstoftankstation in Vlaanderen is dit tankstation voor Zuid-Nederland een derde essentieel innovatietraject. Kijk voor meer informatie op www.waterstofnet.eu.

Ballast Nedam IPM is gespecialiseerd in installatietechniek voor energievoorziening en mobiliteit en speelt een toonaangevende rol op het gebied van alternatieve brandstoffen. Het bedrijf ontwerpt, bouwt en onderhoudt vulstations voor brandstoffen, die bijdragen aan de ontwikkeling naar duurzame mobiliteit. Behalve vulstations voor CNG (Compressed Natural Gas) voor de particuliere markt en LNG (Liquefied Natural Gas) voor de transportmarkt, bouwt Ballast Nedam IPM ook een een opwerkingsinstallatie voor biogas. Kijk voor meer informatie op www.bnipm.nl

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index. Voor meer informatie kijk op www.ballast-nedam.nl