Handtekeningen door ketenpartners Ballast Nedam Bouw West en Com•wonen

Op 25 januari jl. ondertekenden Peter van Dijk, directeur Ballast Nedam Bouw West en Margriet Drijver, bestuurder Com•wonen de Raamovereenkomst Ketenintegratie.

Het eerste gezamenlijke project in ketenintegratie is het groot onderhoud van een kwart van het woningbezit van Com•wonen in Capelle aan den IJssel. Een kleine tweeduizend woningen in de wijk Schollevaar ontvangt er de komende zes jaar een dikke plus van het Woonteam+, de vlag waaronder Ballast Nedam en Com•wonen samen met een aantal gekozen strategische partners de klus klaart. De raamovereenkomst omschrijft de gedeelde visie op het partnerschap en de samenwerking.

Succes en enthousiasme
De ketenintegratie, de verregaande samenwerking en het nauwe overleg heeft al in korte tijd tot succes geleid: door de strategische partners in het vroegste stadium bij het proces te betrekken en door de openheid en het vertrouwen zijn er direct al besparingen, kwaliteitsverbeteringen en tijdwinsten gerealiseerd. Zowel Peter van Dijk als Ben Pluijmers, directeur Vastgoed Com•wonen zijn overtuigd van de voordelen op lange termijn en passen hun organisaties aan waardoor ruimte ontstaat voor de geïnnoveerde processen en houding en gedrag ‘nieuwe stijl’.

Masterclass ketenintegratie
Eind 2010 volgde het hele team een Masterclass Ketenintegratie door Deloitte Real Estate Advisory en de TU Delft. Bovendien is een groot deel van het team, van opdrachtgever tot installateur, op LEAN-cursus geweest. Het enthousiasme van de deelnemers werkt aanstekelijk en straalt af op de bewoners. De handtekening onder de contracten met de overige strategische partners is de volgende stap in de contractvorming voor het Woonteam+. Het is belangrijk dat alle ketenpartners het eens zijn over de financiële uitgangspunten, de werkwijze en de bijbehorende gedrag- en cultuurverandering.

Focus en betrokkenheid
Van opdrachtgever tot kozijnleverancier - iedereen dacht vanaf het begin mee en is betrokken, enthousiast en gefocust op succes. En dat is zeer bijzonder!
+ De plussen van ketenintegratie: vertrouwen en openheid zijn de norm en ieders vakmanschap staat bovenaan!
+ De plussen in de praktijk: besparingen, kwaliteitsverbeteringen, versnelling van het proces en tevreden bewoners.

Begeleiding
De ketenintegratie wordt begeleid door deskundigen van Deloitte Real Estate Advisory en de TU Delft. Die laatste heeft systemen en normen ontwikkeld om te kunnen meten en benchmarken. Want ketenintegratie moet wel zichtbaar resultaat opleveren: voor de eindgebruiker en de ketenpartners.