Afsluitende handeling voor het project “Courtine Den Haan”

Woensdag 8 september 2010 vindt om 16.00 uur aan de Wolpherenwal te Gorinchem, samen met de bewoners en betrokkenen, de “officiële” afsluitende handeling plaats voor het project “Courtine Den Haan”.

De afsluiting zal het karakter van een feestelijke bijeenkomst dragen, die zeker niet gemist mag worden. Stadsdichter Ro van Doesburg heeft, in opdracht van Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij, drie korte gedichten geschreven binnen het thema ‘verbinden’. Eén van de plaquettes zal tijdens de feestelijke bijeenkomst onthuld worden door Burgemeester IJssels. Daarna is er gelegenheid voor een muzikale rondwandeling door het plangebied langs de gedichten en een ‘aangeklede’ borrel.

Het thema ‘verbinden’ vindt aansluiting bij het ontwerp van Courtine Den Haan waarin de stijlen modern en klassiek prachtig werden verweven. Bovendien is het project en daarmee de bewoner nauw verbonden met de Gorcumse historische binnenstad, de rivier en uiterwaarden. Om deze ‘verbinding’ tijdens deze feestelijke afsluiting nog eens te onderstrepen, zal een aantal bekende muzikanten uit Gorinchem optreden, zowel individueel als gezamenlijk.

In de afgelopen 4 jaar zijn op het voormalige fabrieksterrein, het zogenaamde ‘ Den Haanterrein’ , aan de rand van de historische binnenstad, tegen de vestingwal, 173 woningen en een stallinggarage voor de bewoners gebouwd. In totaal werden er 39 herenhuizen van drie of vier bouwlagen en 7 residenties bestaande uit in totaal 134 appartementen,.variërend in hoogte, tot maximaal zes bouwlagen op de stallinggarage gebouwd.

Een drietal woningen/appartementen is nog te koop. Geïnteresseerden verwijzen wij naar onze website www.courtinedenhaan.nl en/of de Open Huis dag van zaterdag van 11 september aanstaande waar wij u graag verwelkomen in de modelwoning op Cavelariepad 2A van 12.00 – 14.00 uur.