125.000 ton AEC-bodemas voor N322 Beneden Leeuwen

Feniks heeft in samenwerking met Cyclas en ARN Weurt een contract getekend voor de levering en het transport van 125.000 ton AEC-bodemas.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Hoofdaannemer: Bouwcombinatie Ballast Nedam en Van Gelder
Uitvoeringsduur: Week 16 tot 25 - 2010
Tonnage: Totaal is er 125.000 ton AEC-bodemas in het werk toegepast
Leveranciers bodemas: ARN Weurt → 45.000 ton
  HVC Alkmaar → 80.000 ton
Afdichting: 40.000 m2 → 45.000 ton

  Werkzaamheden uitgevoerd door Feniks Recycling: 

 • Ontwerp, vaststellen ontwerppeil grondwater, opstellen projectplannen en melding toepassen partij bodemas volgens het besluit bodemkwaliteit;
 • Laden en breken bodemas bij HVC Alkmaar;
 • Transport bodemas per schip naar Tiel;
 • Lossen schepen te Tiel;
 • Transport bodemas per as van Tiel naar het werk;
 • Transport bodemas per as van de ARN Weurt naar het werk;
 • Verwerken, verdichten en profileren bodemas;
 • Afdichten bodemas:
 • Anti perforatiemat;
 • Folie HDPE 2 mm;
 • Drainagemat.
 • Monitoring (DIBEC)