Theo Bruijninckx over pps A15 MaVa

‘Dit project sluit naadloos aan bij de strategie van ons bedrijf. Wij onderscheiden ons in toenemende mate met projecten waar we langdurig bij de hele keten van activiteiten betrokken zijn en waar we optimaal gebruik

kunnen maken van de diverse bedrijven en specialiteiten binnen Ballast Nedam’, aldus bestuursvoorzitter Theo Bruijninckx.

‘Het project A15 Maasvlakte – Vaanplein geeft ons de mogelijkheid om te laten zien dat wij daadwerkelijk integraal werken en mede de verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zowel het ontwerp, de bouw als het 20-jarige onderhoud. Gezien de grootte en complexiteit van dit mooie project, verwachten wij een enorme impuls voor de kennis en kunde binnen onze organisatie.’

Ballast Nedam is sinds 2006 prominent in de Nederlandse markt aanwezig op het gebied van integrale pps-projecten. Zo heeft zij onder andere de N31 Drachten – Leeuwarden, de Kromhout Kazerne in Utrecht, en het hoofdkantoor van de IB Groep en Belastingdienst in Groningen in haar portefeuille.

‘Met het huidige kabinet en de financiële doelstellingen voor de overheden de komende jaren, zijn wij positief over de pijplijn van nieuwe pps-projecten. Het wordt gelukkig steeds meer gemeengoed dat integrale projecten, waaronder pps-en, op vele fronten hun meerwaarde aantonen ten opzichte van de meer traditionele werken’, aldus Theo Bruijninckx. ‘Je ziet dat aan het evident sneller opleveren, de hogere kwaliteit van het product en het bijbehorende dienstenpakket, en ook aan de financiële besparingen ten opzichte van de traditionele manier. Het is volstrekt logisch is om de projecten op deze manier bij de private markt neer te leggen. Zo zijn wij blijvend verantwoordelijk voor onze bouwwerken, ook als ze al vele jaren in gebruik zijn.’