Eerste duizend Defensiemedewerkers verhuisd naar Kromhout Kazerne

Komfort (Ballast Nedam, Strukton en John Laing) realiseert op de Kromhout Kazerne aan de Herculeslaan nieuwe huisvesting voor het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht, het Commando Dienstencentra en de Defensie Materieel Organisatie.

In november worden volgens planning de eerste 1.000 medewerkers van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) verhuisd. Eind januari 2011 verhuizen nog 1.000 medewerkers en in 2012 biedt de kazerne ruimte aan 3.000 Defensiemedewerkers.

Pps-project Defensie

De Kromhout Kazerne is door middel van publiek-private samenwerking (pps) aanbesteed. Het ministerie van Defensie en Komfort tekenden in juni 2008 de DBFMO-overeenkomst voor de realisatie van huisvesting voor 2.000 Defensiemedewerkers op het kazerneterrein en in februari 2009 voor 1.000 extra werkplekken. Komfort is verantwoordelijk voor alle schakels van ontwerp, bouw, financiering, facilitaire diensten, onderhoud en beheer voor een periode van 25 jaar. Naast kantoren realiseert Komfort de restauratie van drie rijksmonumenten en 19 hectare landschappelijke inrichting.

Meerwaarde pps 
Defensie heeft voor deze nieuwe manier van aanbesteden gekozen omdat uit de publieke sector comparator (PSC) is gebleken dat de levensduurkosten daarmee aanzienlijk lager zijn dan bij een traditioneel bouwproject. Deze pps levert Defensie een besparing op van circa 15%.
De totale kosten van het project over een periode van 25 jaar, dus inclusief bouw, onderhoud, beheer, facilitaire diensten en financiering, bedragen 450 miljoen euro netto contante waarde.
De Kromhout Kazerne is in een zeer kort tijdsbestek (18 maanden) gerealiseerd. Defensie krijgt een functionele kazerne met een flexibel, transparant en duurzaam ontwerp dat is gericht op een langdurig en intensief gebruik door zo’n 3.000 Defensiemedewerkers.

Binnen Komfort werken Ballast Nedam, Strukton en John Laing samen met onder andere Meyer en Van Schooten Architecten, Karres en Brands Landschapsarchitecten, Architectenbureau Fritz en ISS Facility Services.

Meer informatie is beschikbaar op de projectwebsite www.komfortbouwtkromhout.nl