Koninklijke Onderscheiding voor F.L. van Oorschot

Op dinsdag 14 juli 2009 is aan de heer F.L. van Oorschot een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

De heer Van Oorschot ontvangt deze onderscheiding voor zijn verdienste in de ontwikkeling en bevordering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid, alsmede voor zijn initiatieven in het tot stand brengen en bevorderen van opleidingen in deze sector. De onderscheiding wordt uitgereikt door de heer H.Th.H. Opsteegh, burgemeester van Schijndel.

De heer Van Oorschot heeft zich altijd een groot pleitbezorger getoond voor de verbetering van arbeidsomstandigheden. Vanuit zijn functie als directeur Personeel & Organisatie bij Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling heeft hij een belangrijke rol vervuld in de ontwikkeling van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid.

Zijn daadkrachtig optreden in relatie tot de algemene doelstellingen voor zowel Ballast Nedam als de bedrijfstak bouw zijn hierin typerend. Op bedrijfstakniveau is hij direct betrokken geweest bij de bevordering van arbeidsomstandigheden doordat hij ruim tien jaar als bestuurslid aan de Stichting Arbouw was verbonden. De laatste jaren was de heer Van Oorschot werkgeversvoorzitter van dit bestuur. Na zijn pensionering als directeur P&O bij Ballast Nedam in december 2008 heeft hij ook zijn functie als werkgeversvoorzitter bij Arbouw neergelegd. Zijn optreden, zowel binnen als buiten het bestuur van Arbouw en zijn functie als directeur P&O getuigt van grote maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Hij hechtte daarbij grote waarde aan een goede samenwerking met werknemersorganisaties en overheidsinstanties.

Als bestuurslid en met name als werkgeversvoorzitter heeft hij op uitstekende manier uiting gegeven aan de functie van ‘bruggenbouwer’. De bemiddelende rol op momenten en in situaties waarin meningsverschillen dreigden te ontstaan was hem op het lijf geschreven. Vanuit zijn bestuursfunctie bij Arbouw is de heer Van Oorschot actief geweest binnen het Arbo Convenant voor de Bouwnijverheid, een convenant tussen werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de bedrijfstak en de overheid. Zijn activiteiten in het project UTA werkdruk, een bedrijfstakinitiatief voor loopbaanbegeleiding, omscholing en begeleiding van UTA-werknemers, zet de heer Van Oorschot ook na zijn pensionering voort.

Naast deze activiteiten is de heer Van Oorschot in het bijzonder betrokken geweest bij de ontwikkeling van opleidingen en scholing binnen de bouwnijverheid. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van diverse initiatieven, zoals de regionale opleiding bouwbedrijven Oost-Brabant, samenwerkingsverband Eindhoven en diverse onderwijscommissies. Deze initiatieven hebben mede geleid tot een betere structurering en continuering in de opleidingsmogelijkheden voor jongeren die willen instromen in de bouwnijverheid.

Al sinds 1984 vertegenwoordigt de heer Van Oorschot de werknemers in de Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam, een functie die hij naast zijn reguliere werkzaamheden tot bijzondere tevredenheid van zijn ‘achterban’ heeft bekleed. Hij weet daarin uitstekend om te gaan met de diverse, soms tegengestelde, belangen van de diverse partijen.
Arbouw, Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling en Bouwend Nederland Zuidoost-Brabant zijn er trots op dat aan de heer Van Oorschot een Koninklijke Onderscheiding is toegekend.


Dit is een gezamenlijk persbericht van Arbouw en Ballast Nedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer C.J. (Cees) van Vliet, algemeen directeur Arbouw, op telefoonnummer 0341 46 62 30, mobiel 06-53 70 34 46 of per mail: vanvliet@arbouw.nl