Defensie en Komfort tekenen aanvullend contract

Komfort - Ballast Nedam, Strukton, John Laing - heeft eind februari 2009 een aanvullende overeenkomst met het ministerie van Defensie getekend voor de realisatie van nog eens duizend werkplekken op de nieuw te bouwen Kromhout Kazerne in Utrecht.

Ook hebben de partijen de daarbij behorende financieringsovereenkomsten afgesloten voor de uitbreiding van het PPS-project (Publiek-Private Samenwerking).

Op 4 juni 2008 werd reeds het DBFMO-contract ondertekend met het ministerie van Defensie; op 23 juli 2008 werden de eerste financieringscontracten gesloten.

De aanvullende financiering behelst circa € 90 miljoen. ING Bank N.V. en N.V. Bank Nederlandse Gemeenten nemen de vreemdvermogensfinanciering voor hun rekening. John Laing, Ballast Nedam en Strukton zorgen gezamenlijk voor het benodigde aanvullende eigen vermogen.

Kromhout Kazerne
De overeenkomst en de aanvullende financiering hebben betrekking op het realiseren van nog eens duizend werkplekken voor defensiemedewerkers op het terrein van de Kromhout Kazerne. Daar wordt het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht gevestigd, en onderdelen van de Defensie Materieel Organisatie en het Commando DienstenCentra. De bouw is begin februari 2009 gestart en zal met deze uitbreiding naar verwachting eind 2011 worden afgerond.

Komfort heeft alle schakels van ontwerp, bouw, financiering, facilitaire diensten, onderhoud en beheer aangeboden in een geïntegreerd DBFMO-contract (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) met een looptijd van 25 jaar. Het totale contract vertegenwoordigt - inclusief deze uitbreiding - een waarde van circa € 450 miljoen.

Binnen Komfort werken Ballast Nedam, Strukton en John Laing samen met onder andere Meyer en Van Schooten Architecten, Karres en Brands landschapsarchitecten en ISS Facility Services.
Juridisch adviseur is Allen & Overy. RBC heeft opgetreden als financieel adviseur.