Ballast Nedam sluit contract voor offshore windpark Baltic I

Na ondertekening van de Memorandum of Understanding begin 2008, is nu het contract gesloten met het Duitse Energiebedrijf EnBW voor het installeren van 22 funderingen voor offshore windmolens op het project Baltic I.

Het project ligt in de Oostzee voor de kust van Duitsland. Volgens de huidige planning zal Ballast Nedam met haar hefschip Svanen de 22 funderingen op het project Baltic I installeren in het tweede kwartaal van 2010.

Ballast Nedam’s hefschip Svanen heeft gedurende 2008 25 funderingen geplaatst voor offshore windmolens op het project Rhyl Flats in Engeland en installeert op dit ogenblik funderingen voor het offshore windpark Gunfleet Sands in Engeland. Op basis van het getekende contract voor Baltic I, de succesvolle installatie van funderingen voor de Engelse parken en de verwachte groei van offshore windenergie in Europa ziet Ballast Nedam goede mogelijkheden voor de verdere inzet van het hefschip Svanen in de komende jaren.
Ballast Nedam bouwt actief haar huidige positie uit door middel van innovaties. Een installatiemethode voor offshore windturbines is ontwikkeld, waarbij nieuwe generatie grote offshore wind turbines in zijn geheel offshore kunnen worden geplaatst. Deze werkmethode leidt tot een lagere offshore inzet van personeel en equipement en daarmee tot veiligere en goedkopere bouw van offshore windparken.

Een tweede innovatie betreft het ontwikkelen van een nieuw funderingsconcept. De huidige offshore windparken worden veelal gefundeerd op stalen buispalen. Ballast Nedam heeft een boormethode ontwikkeld waarmee betonnen palen geluidsarm en tegen lagere kosten kunnen worden geplaatst. Dit concept wordt ten behoeve van een Zweeds offshore windpark uitgewerkt.

Naast de werkzaamheden voor het installeren van offshore windparken ontwikkelt Ballast Nedam gezamenlijk met zijn partner Evelop offshore windparken op de Noordzee in Nederland. Aanvragen voor vergunningen zijn in behandeling bij de Nederlandse overheid. De huidige voortgang van de vergunningsprocedure en het huidige investeringsklimaat zullen naar de mening van Ballast Nedam niet leiden tot het behalen van de overheidsdoelstellingen op het gebied van offshore windenergie. Ballast Nedam betreurt het dat Nederland daarmee een mogelijke leidende positie op het gebied van het ontwikkelen en bouwen van offshore windparken in Europa verspeelt.