Groene voorloper voor A2 Maastricht uitgelegd

Gisteravond , woensdag 2 december, opende Antonio Tajani, vice-voorzitter van de Europese Commissie en Commissaris van Transport, de Groene voorLoper voor A2 Maastricht.

Dat deed hij in aanwezigheid van Camiel Eurlings, minister voor Verkeer en Waterstaat, en Gerd Leers, burgemeester van Maastricht. De eurocommissaris overhandigde bovendien de toegekende TEN-subsidie (Trans Europese Netwerk) van 15 miljoen euro symbolisch aan Gerd Leers.Startschot Groene voorLoper
Verbetering van de leefomgeving is een van de belangrijkste doelen van A2 Maastricht. Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 kijken steeds vooruit hoe dit nu al te concretiseren. Door een Groene voorLoper voor voetgangers aan te leggen creëren ze een schaalmodel van de Groene Loper op ware grootte. Hiermee willen ze iedereen kennis laten maken met een belofte voor de toekomst van 2016:

  • Ontdek de eerste verandering in de leefomgeving.
  • Ontdek de recreatieve verbinding voor voetgangers en straks ook voor fietsers door Maastricht-Oost, van noord naar zuid.
  • Ontdek de verbinding tussen stad en landgoederenzone, van oost naar west.

De Groene voorLoperAntonio Tajani opende de Groene voorLoper gisteren door plaats te nemen op een wals en een startschot te geven. Ook onthulde hij een gedenksteen ter herinnering aan de Europese bijdrage. De Groene voorLoper is 25 meter lang en ligt in het Geusseltpark, op een locatie waar straks de groenstrook voor langzaam verkeer zal lopen en wordt gemarkeerd door informatieborden over de aanpak van het project. De uiteindelijke Groene Loper wordt een recreatief lint voor fietsers en voetgangers dat rond 2016 van de Landgoederenzone tot knooppunt Europaplein door Maastricht Oost slingert.

Andere doelstellingen van A2 Maastricht zijn: bereikbaarheid en doorstroming, verkeersveiligheid en stedelijke vernieuwing.

Overhandiging TEN-subsidie
Antonio Tajani overhandigde verder een cheque van 15 miljoen euro aan Gerd Leers. A2 Maastricht krijgt deze Europese TEN-subsidie vanwege de belangrijke grensoverschrijdende verkeersfunctie van het project. De TEN-subsidie is een bijdrage in de kosten van voorbereidende en uitvoeringsactiviteiten binnen het Project A2 Maastricht in de periode 2009-2012.

Het geld wordt onder meer gebruikt voor voorbereidende werkzaamheden, het verleggen van kabels en leidingen, de sloop van vastgoed, de aanleg van alternatieve infrastructuur voor de tijdelijke situatie, de bouw van de definitieve infrastructuur en de constructie van de tunnel.

Start bouwwerkzaamheden
Het eerste deel van de publieke procedures en de aanbestedingsprocedure voor A2 Maastricht zijn afgehandeld. Maar voordat de schop de grond in kan, moet het tweede deel van de publieke procedures worden doorlopen en wordt De Groene Loper verder uitgewerkt in een ontwerp tracébesluit en een ontwerp bestemmingsplan. Hierover kunnen geïnteresseerden in de loop van 2010 nogmaals hun mening geven. Zo snel mogelijk daarna start de uitvoering.

De tracé/MER procedure is nodig voor de ombouw van de huidige A2-passage tot autosnelweg, de verknoping van de A2 met de A79 en de aansluiting voor de nieuwe afslag naar bedrijventerrein Beatrixhaven. De gemeentelijke bestemmingsplanprocedure is nodig voor nieuwbouw in de stad en de ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven.

Oplevering van de verkeerskundige onderdelen (infrastructuur) vindt naar verwachting in 2016 plaats. De vastgoedontwikkeling loopt door tot 2026.

Het contractbudget bedraagt € 515 mln. incl. BTW (prijspeil 2008). De realisatie van het project levert naar schatting zo’n 2.000 manjaren werk op. Opdrachtgever zijn het ministerie voor Verkeer en Waterstaat en gemeente Maastricht. In de Stuurgroep A2 Maastricht werken Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen samen.

Opdrachtnemer is Avenue2. Dit consortium bestaat uit vier partners: Strukton Civiel Projecten, Stukton Bouw & Vastgoed, Ballast Nedam Infra en Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Zij worden ondersteund door onder andere Arcadis Nederland, West8 Urban Design & Landscape Architecture, Humble Architecten, DGMR en Bex* Communicatie.