Kavels Businesspark Andijk Zuid in de verkoop

Op 25 november 2009 gaven burgemeester Streumer en wethouder Harteveld van Andijk het startsein voor de verkoop van kavels op het Businesspark Andijk Zuid.

Burgemeester Streumer onthulde met een grote shovel het bouwbord op het terrein. Het 14 hectare grote businesspark wordt een modern gemengd bedrijventerrein waar ook plaats is voor zowel gemengde bedrijvigheid en perifere detailhandel. Businesspark Andijk-Zuid wordt ontwikkeld door De Toekomst Ontwikkeling, Ballast Nedam Infra Noord West en NHN Vastgoed.

De gemeente Andijk werkt actief mee aan het park. Inzet van de gemeente is het vasthouden van bestaande en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid op kwalitatief hoog niveau van uitstraling en inrichting.

Belangrijkste kenmerken Andijk Zuid
Businesspark Andijk-Zuid ligt centraal in West-Friesland. Het businesspark is goed bereikbaar vanaf de A7 en heeft een goede ontsluiting naar de toekomstige Westfrisiaweg.

Voor het bedrijventerrein wordt een parkmanagement organisatie opgezet. Parkmanagement zal zich op het businessterrein onder andere richten op onderhoud van de openbare ruimte en beveiliging.

Andijk Zuid is een duurzaam opgezet businesspark met aandacht voor ecologie. Het businesspark wordt door water gescheiden en op een ecologisch verantwoorde manier ingepast in haar omgeving. `

Kijk voor meer informatie op www.andijkzuid.nl

 Opening Bedrijventerrein Andijk Zuid