Verdrag van Transvaal

Ballast Nedam tekent voor leerwerkplekken, een Bouwborg vestiging en een bouw- en renovatie perspectief voor Ballast Nedam in Den Haag in de wijk Transvaal

Op 29 september jl. heeft de algemeen directeur van Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij, Charlie Martens, mede namens BNB West, in aanwezigheid van Minister Van der Laan en de staatssecretarissen Heemkerk en Van Bijsterveldt, het Verdrag van Transvaal getekend en de uit dit verdrag voortvloeiende intentieverklaringen “Economie Transvaal” en “Pilot Project Bouw en Beheer”.

Met de ondertekening van deze overeenkomsten, gesloten met de wethouders Kool, Norder en Dekker van de gemeente Den Haag, de woningcorporatie Staedion en het ROC Mondriaan, is de betrokkenheid van Ballast Nedam vastgelegd bij de bouw en ontwikkeling van woningen en bedrijfsruimten in de Uitenhagestraat in de wijk Transvaal en hebben wij de intentie uitgesproken om in Transvaal een Bouwborg Vestiging te openen en hier leerwerkplekken te creëren.

Ook is Ballast Nedam toegetreden tot de club “Vrienden van Transvaal”.

De wijk Transvaal in Den Haag is één van de “Vogelaar-wijken” waarvoor, met de inzet van alle mogelijke partijen, getracht wordt door ondermeer vastgoedontwikkeling en scholing plus werk de verloedering een halt toe te roepen, de criminaliteit terug te dringen, het onderwijs te stimuleren om daarmee een nieuw perspectief voor de bewoners, en in het bijzonder de (werkloze) jeugd, te creëren.