Contractondertekening bouw ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op 17 september is door de Rijksgebouwendienst het contract met Bouwcombinatie JuBi BV (BAM, Ballast Nedam, Homij en Imtech) ondertekend voor de bouw van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag.

De nieuwbouw voor deze ministeries vormt het grootste rijksgebouw van Nederland. Het totale gebouw omvat 124.696 m², exclusief de commerciële en technische ruimten.

De twee torens van de ministeries worden elk 140 m hoog. Het gebouw is opgebouwd uit hoogwaardige en duurzame materialen, zoals fsc-hout. Voor een energiezuinig en stabiel binnenklimaat in het gebouw zal gebruik worden gemaakt van betonkernactivering en ondergrondse koude en warmteopslag. De eerder overeengekomen bouwsom bedraagt € 328 miljoen, waarvan € 78 miljoen voor alle elektrotechnische oplossingen en de complete lucht- en klimaattechnologie, inclusief data en ICT-infrastructuur.Planning
Op dit moment gaan de heipalen de grond in. De Rijksgebouwendienst heeft verschillende maatregelen genomen om de overlast van de heiwerkzaamheden te verminderen, zoals het plaatsen van een geluidswand van zeecontainers. Daarnaast worden de heiwerkzaamheden in plaats van 7.00 uur om 7.30 uur gestart. Zodra de heiwerkzaamheden klaar zijn zal de bouwcombinatie JuBi BV begin 2009 de verdere werkzaamheden uitvoeren. In 2012 dient het werk te worden voltooid.

Wijnhavenkwartier
Tegelijk met de bouw van de ministeries ontwikkelt Wijnhavenkwartier CV (Haagwonen/Kristal, Bouwfonds/MAB) op dezelfde plek de circa 125 meter hoge woontoren 'De Kroon'. Ook dit project wordt uitgevoerd door een bouwcombinatie van Ballast Nedam en BAM. De bouw van het grootste rijksgebouw van ons land (gereed 2012) en de woontoren (gereed 2010) behoren tot de eerste bouwfase van de herontwikkeling van het Wijnhavenkwartier. De bouw maakt deel uit van de vernieuwingsoperatie van de Haagse binnenstad. Het project 'Den Haag Nieuw Centrum' richt zich op het aantrekkelijker maken van het centrum van de stad voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Hiertoe behoren verder onder meer de vernieuwing van het Centraal Station en omgeving tot 'Den Haag Nieuw Centraal', het Spuikwartier bij het Spui en de Grote Marktstraat en het Beatrixkwartier.