Financial close bereikt voor PPS-project Kromhout Kazerne

Komfort (een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam, Strukton en John Laing) heeft op 23 juli 2008 de financieringsovereenkomsten afgesloten voor het project Publiek-Private Samenwerking (PPS) Kromhout Kazerne Utrecht.

Op 4 juni werd reeds het DBFMO-contract ondertekend met het ministerie van Defensie.

De financiering is opgebouwd uit circa € 290 miljoen vreemd en eigen vermogen. (Dit bedrag staat los van de totale waarde van het contract.) Bank Nederlandse Gemeenten, ING Bank en Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) nemen de vreemdvermogensfinanciering voor hun rekening. Strukton, Ballast Nedam en John Laing zorgen gezamenlijk voor het eigen vermogen. Onderdeel van het financieringspakket van BNG, ING en SMBC vormt een renteswap.

Het project omvat de realisatie van huisvesting voor twee- tot drieduizend defensiemedewerkers op het bestaande terrein van de Kromhout Kazerne. Op het terrein wordt het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht gevestigd en enkele andere defensieonderdelen. De bouw zal naar verwachting begin 2009 starten en in oktober 2010 worden afgerond.

Komfort heeft alle schakels van ontwerp, bouw, financiering, facilitaire diensten, onderhoud en beheer aangeboden in een geïntegreerd DBFMO-contract (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) met een looptijd van 25 jaar. Het contract vertegenwoordigt een waarde van ruim € 300 miljoen.

In april 2008 werd Komfort na een Europese aanbesteding aangewezen als voorkeursinschrijver. In dit consortium werken Strukton, Ballast Nedam en John Laing samen met onder andere Meyer en Van Schooten Architecten, Karres en Brands landschapsarchitecten en ISS Facility Services. Juridisch adviseur is Allen & Overy. RBC heeft opgetreden als financieel adviseur.