De klant centraal met WAARDEBOUWERS

De Lean-managementfilosofie is ook Onrust niet ontgaan: principes, overgewaaid vanuit Japan, waarmee een bedrijf verspilling tegengaat om de waarde voor de klant nog beter te kunnen waarborgen.

Onder de noemer WAARDEBOUWERS geeft Onrust vanaf 2007 zijn eigen invulling aan dit streven: de zoektocht naar praktische verbeteringen in de werkprocessen en de samenwerking met de klant. We weten dat we u daarmee nog beter van dienst kunnen zijn.

Waarom zo kritisch?
Onze projecten worden steeds omvangrijker en complexer. Dat brengt een risico met zich mee: dat onze werkwijze niet meer helemaal aansluit bij wat een opdrachtgever verwacht. De laatste tijd liepen we vaak tegen dezelfde knelpunten aan: informatie die te laat beschikbaar komt, onvoldoende coördinatie tussen alle betrokken partijen en budgetoverschrijdingen. Daarom willen wij onze processen en de samenwerking met de klant tegen het licht houden: hoe kunnen die klantgerichter en efficiënter worden? Een aannemer wordt immers niet alleen geselecteerd op prijs, maar vooral ook op kwaliteit en samenwerking. Het doel: een beter resultaat afleveren. Beter aansluiten bij wat de klant nou echt nodig heeft. Verspilling tegengaan: overbodige processtappen schrappen.

Proefprojecten op stapel
De WAARDEBOUWERS van Onrust gaan – in volledige samenwerking met diverse partners zoals installateurs, tegelzetters en stucadoors – onderhoudsprojecten uitvoeren waarbij het doel van de opdrachtgever centraal staat. Een voorbeeld is de aankomende renovatie van 44 woningen in Uitgeest. De inbreng van alle partners, opdrachtgever en architect is daarbij erg belangrijk. We gaan samen kijken waar er winst te boeken valt: in de werkprocessen, de communicatie tussen alle partijen, de kwaliteit van het werk, de planning etc.

Medewerkers faciliteren
Onze eigen medewerkers hebben trainingen gevolgd om zich alle Lean-principes eigen te maken. De procesverbeteraars van Arpa Intrabouw begeleiden dit veranderingsproces bij ons.