Plan ‘De Groene Loper, vanzelfsprekend’ van Avenue2 openbaar

Avenue2 is een bevlogen consortium dat in samenspraak met projectbureau A2 Maastricht een eigen aanpak voor A2 Maastricht heeft ontwikkeld.

Op 16 november maken Avenue2 en nog twee geselecteerde marktpartijen de plannen openbaar en gaat de consultatiefase voor de herontwikkeling van de snelweg en de stad Maastricht van start.

Groene Loper. Vanzelfsprekend.
Avenue2 neemt Maastricht en haar inwoners als uitgangspunt voor het plan en haalt het onderste boven. Auto’s, vrachtwagens en motoren verdwijnen onder de grond. Daarmee wordt dat waar al jaren over gesproken wordt werkelijkheid. Boven op de tunnel richt Avenue2 een groene parklaan in. Grijs wordt zo weer groen. Deze laan wordt doorgetrokken in noordelijke en zuidelijke richting. Het is een groen tracé dat zich als een kronkelend lint door de stad slingert: de Groene Loper.

De Groene Loper, een route beplant met in totaal maar liefst tweeduizend bomen, die de stad met haar omgeving verbindt. Met de Groene Loper biedt Avenue2 kansen voor Maastricht; verandering, verbetering, verbinding.

Van de tien unieke eigenschappen van het plan van Avenue2 vormen er drie de kern.

De Groene Loper
De Groene Loper is het kloppend hart van het plan van Avenue2 . Volgens het consortium verdient de invulling van de ruimte bovenop de tunnel niet alleen een stedelijke benadering als een boulevard voor verkeer, maar veel meer ook een landschappelijke benadering als een laan om te vertoeven. Met de Groene Loper verandert Avenue2 de huidige A2-zone in een verbindende ruimte voor de stad. Bovendien rolt hij verder uit dan alleen de ruimte bovenop de tunnel: de loper slingert van noord naar zuid door de stad. De route krijgt een groen karakter door de aanplant van duizenden lindebomen. In vier tot acht rijen naast elkaar. Zo krijgt de laan allure en een passende sfeer die rust, ruimte en levendigheid ademt.

De Parklaan
Onderdeel van de Groene Loper is de parklaan: de ruimte boven op de tunnel. Deze laan wordt groen, langgerekt, intiem, ingericht voor vooral fietsers en wandelaars. Avenue2 voorziet de laan van vijftig procent minder asfalt dan we nu op dezelfde plek aantreffen. Samen met het groene karakter zorgt dat ervoor dat de parklaan nóg minder een verkeersader wordt. Het wordt een verbindend element dat naadloos past in de bestaande omgeving

De gestapelde tunnel
Avenue2 kiest bewust voor een bijzonder vormgegeven tunnel. Niet één met alle rijbanen naast elkaar, maar één met 2x2 tunnelbuizen boven elkaar, in gestapelde vorm. Daardoor wordt de tunnel niet breder dan de huidige A2, maar kan hij wel veel meer verkeer aan. Boven de grond biedt dat een zee van mogelijkheden; meer ruimte, veiligheid en leefkwaliteit voor mens, flora en fauna.

Het tunneltracé loopt van knooppunt Geusselt tot het Europlein en beslaat circa twee kilometer. Doordat de tunnel uit vier aparte buizen bestaat is de verkeersdoorstroming optimaal. De tunnel scheidt bestemmingsverkeer van doorgaand verkeer, zodat in de tunnel minder rijstrookwisselingen plaatsvinden.

Consultatie van het publiek
Van 16 november tot en met 16 januari is de consulatiefase voor de ondertunneling van de A2 Maastricht. Tijdens deze fase presenteren drie marktpartijen hun plan aan de inwoners van de stad. De inwoners van Maastricht hebben de gelegenheid te reageren op de drie plannen. Daarnaast krijgen de marktpartijen de gelegenheid hun plan te optimaliseren. Medio 2009 wordt een keuze gemaakt uit de drie plannen.

Meer informatie over de procedure en de plannen is te lezen op www.a2maastricht.nl.

Avenue2
Avenue2 bestaat uit de partners Strukton en Ballast Nedam. Deze partners worden ondersteund door ander andere de volgende adviseurs en specialisten; West 8, Arcadis, 4Cast, DGMR, Humblé, Imtech, Peek Traffic, Fakton, Made bij Mistake en Bex* Communicatie.

Projectorganisatie A2 Maastricht
In de Projectorganisatie A2 Maastricht werken Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en Gemeente Meerssen samen aan een betere doorstroming, leefomgeving en bereikbaarheid van Maastricht en regio.