Doelstellingen

MVO-onderwerpBeoogd doelKPI 2015Resultaat 2014Doelstelling 2015
Energie, CO2 en luchtkwaliteit Energie-efficiëntie en inzet van duurzame energie CO2 (scope 1&2)/ Nederlandse omzet 18% reductie t.o.v. 2008 20% reductie t.o.v. 2008
Afval & recycling en Materialen Het materiaalgebruik verminderen en het scheidingpercentage verhogen Aantal lopende projecten en/of fabrieken met afvalbeheersplan 34 40
Goed werkgeverschap Een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving voor alle medewerkers Percentage ziekteverzuim 4,35% 4,5%
Veiligheid Wij gaan voor een letselvrij Ballast Nedam Injury frequency 7,1 6,5
Integriteit We komen alle toepasselijke wet- en regelgeving en ethische normen na en we hanteren een nultolerantiebeleid Een compliancemelding binnen 48 uur oppakken. Eventueel na onderzoek passende maatregel treffen. (2014: aantal overtredingen) 5 100%
Innovatie Door verbetering van processen, producten en businessmodellen toegevoegde waarde bieden voor onze klant Aantal (duurzame) innovaties 5 3
Omgevingsmanagement In projecten moeten we comfort en duidelijkheid bieden, geen overlast Aantal lopende projecten aangemeld bij Bewuste Bouwers per einde jaar 41 40
Community Investment We dragen in onze activiteiten bij aan de scholing en werkgelegenheid van jongeren en mensen met een sociale achterstand Aantal Social Returnprojecten 38 Geen doelstelling

 

Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag