Innovatie

Innovatie is diep verankerd in onze organisatie. Door praktische innovaties willen we onze klant toegevoegde waarde bieden. We richten ons hierbij niet alleen op het vernieuwen en verbeteren van onze producten en technieken, maar ook op het optimaliseren van onze processen door middel van verbeteringen. Op deze manier onderscheiden we ons en versterken we onze positie op de markt van integrale projecten. We zijn ervan overtuigd dat innovatie leidt tot kansen voor duurzaamheid.

Sinds 2010 heeft Ballast Nedam het virtueel innovatienetwerk tok! Open. Hiermee hebben medewerkers en stakeholders van Ballast Nedam de mogelijkheid om in een open innovatieomgeving gezamenlijk nieuwe innovaties te ontwikkelen en te implementeren.

 Mede op basis van een intern onderzoek naar de innovatieprestatie is in 2014 een verbeterplan opgesteld met als doel de innovatieprestatie naar een hoger niveau te brengen. De hoofdlijnen van dit verbeterplan zijn:

  • de strategie van Ballast Nedam en de visie op innovatie duidelijk aan elkaar koppelen;
  • een ‘innovatie-business-roadmap’ opstellen die in grove lijnen de innovatiestrategie voor de komende jaren weergeeft;
  • adequaat besluiten nemen als het gaat om ideeën en innovatieprojecten;
  • meer focus op innovaties binnen afzonderlijke divisies en bedrijven;
  • een liaisonofficier Innovatie benoemen per divisie. Deze liaisonofficier is de verantwoordelijke binnen een divisie voor innovatiegerelateerde onderwerpen;
  • ideeteams aansturen en middelen toewijzen in overleg met de betrokken liaisonofficier om zo tot een effectievere projectrealisatie te komen.
    Specifieke thema’s waarbinnen we innoveren zijn energie, modulaire concepten en industrialisatie van het bouwproces.

Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag.