Goed werkgeverschap

Onze mensen zijn de belangrijkste succesfactor. Vanuit deze overtuiging richt Ballast Nedam zich op een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving voor alle medewerkers. Wij zullen aanhoudend in onze mensen investeren en hen begeleiden in hun veranderende rol in een dynamische omgeving.

Na alle organisatiewijzigingen en vernieuwde bedrijfsdoelstellingen hebben onze mensen behoefte aan duidelijkheid over hun (veelal nieuwe) rol in de organisatie en over hoe zij optimaal kunnen bijdragen aan het herstel van Ballast Nedam.

Met ons HR-beleid willen wij richtinggevend zijn voor leidinggevenden en medewerkers, zodat iedereen optimaal kan bijdragen. Gezien de veranderingen binnen en buiten onze organisatie hebben we ons geheroriënteerd op ons HR-beleid en hebben we voor de komende drie tot vijf jaar een hernieuwd HR-beleid geformuleerd. Dit is toegesneden op onze aangescherpte bedrijfsdoelstellingen en komt tot uitdrukking in vijf kernthema’s:

  • strategische personeelsplanning;
  • leiderschapsontwikkeling;
  • instroom;
  • loopbaanmanagement en ontwikkeling;
  • vitaliteit.

Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag.