Community investment

Het maatschappelijke beleid van Ballast Nedam staat in directe relatie met onze visie en onze kernactiviteiten. Dit betekent dat we (lokale) gemeenschappen (communities) die daar het meest behoefte aan hebben, ondersteunen met een combinatie van tijd, kennis, geld of expertise. Wij zijn ervan overtuigd dat deze gemeenschappen het meest gebaat zijn bij een gerichte, langere betrokkenheid. Hiervan profiteert ook de samenleving in haar geheel. 

Wij richten ons daarom op:

  • onderwijs;
  • werkgelegenheid, waaronder social return on investment (SROI);
  • ondernemerschap. 

We richten ons niet alleen op bovengenoemde onderwerpen, maar doen ook aan maatschappelijke sponsoring. In 2014 hebben we onze betrokkenheid getoond door op 38 verschillende projecten invulling te geven aan social return en enkele maatschappelijke doelen te steunen.

Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag.