Afval, recycling en materialen

Ballast Nedam kijkt naar afval vanuit de hele levenscyclus. Afval zien we als het gevolg van ontwerp-, inkoop- en uitvoeringskeuzes. Ons beleid is erop gericht afval te elimineren en materiaalgebruik te beperken. Daarmee voorkomen we ook onnodige (milieu)kosten. Wij hanteren hierbij twee benaderingen:

Kwantitatief: we brengen de hoeveelheid afval bij de bron structureel terug, door de materiaalproductiviteit te verhogen; we voorkomen afval door processen te verbeteren en door te innoveren.

Kwalitatief: we verminderen de schadelijke gevolgen van het afval. Dit betekent dat we grondstofuitputting tegengaan door hernieuwbare en/of secundaire materialen te gebruiken. Ook bestrijden we vervuiling door waar mogelijk afbreekbare en/of herbruikbare materialen te gebruiken en de afvalverwerking te optimaliseren.

Hout is bijvoorbeeld een belangrijk bouwmateriaal en is her te gebruiken en hernieuwbaar. Ballast Nedam wil actief bijdragen aan het behoud van de wereldwijde bossen om dit ook zo te houden. Wij zijn partner van FSC Nederland en deelnemer van het Bouw en Hout Convenant. Een groep van inmiddels 25 duurzame bedrijven uit de bouw- en houtsector, waaronder Ballast Nedam, hebben hierin de handen ineen geslagen om gecertificeerd hout vanzelfsprekend te maken in Nederland. Ballast Nedam realiseerde in 2015 een duurzaam houtinkoop van 95% (FSC® of PEFC).

Begin 2013 hebben we concernbreed de Ballast Nedam-afvalbeheersplannen geïntroduceerd. Deze werkwijze hebben we in 2012 zelf ontwikkeld en onderscheidt zich van andere methoden doordat wij een levenscyclusbenadering hanteren: wij nemen afval niet voor lief, maar doen er alles aan om het te voorkomen of anders slim te (laten) hergebruiken. Het gaat hierbij niet alleen om afval scheiden en netjes afvoeren, maar ook om slimmer ontwerpen, inkopen en uitvoeren. In 2014 zijn er wederom meer projecten en fabrieken geweest die afvalplannen hebben gemaakt. 

De beoordeling op de milieu-impact van de materialen en processen maken wij op basis van een levenscyclus analyse (LCA).

Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag

Waarom kiezen voor FSC-gecertificeerde materialen? Dit korte animatiefilmpje laat het zien.