MVO in de organisatie

De aangescherpte strategische focus van Ballast Nedam werkt door in het MVO-beleid voor 2015. Ballast Nedam gaat zich meer richten op de harde eisen om beter te kunnen presteren op de MVO-onderwerpen die relevant zijn in onze markt.

Ballast Nedam voert zijn MVO-beleid bedrijfsbreed uit. Daarbij richten we ons op een heldere organisatiestructuur, het inrichten en handhaven van een efficiënt managementinformatiesysteem en op concrete, relevante acties die een positieve impact hebben op onze organisatie, onze stakeholders en de leefomgeving.

MVO in de organisatie
  • De (divisie)directeuren zijn verantwoordelijk voor alle MVO-onderwerpen binnen hun bedrijfsonderdeel.
  • Het beleid van acht ‘key performance indicators’ (KPI´s) en zes geformuleerde doelstellingen is doorgevoerd door de hele organisatie.
  • Bij de beloning van (divisie)directeuren worden de maatschappelijke resultaten meegenomen. In de targetbrief aan het management staat dat KPI's over niet-financiële onderwerpen voor een derde deel worden meegewogen.
  • Voor diverse MVO-onderwerpen zijn kernteams benoemd om de organisatie/directeuren te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen.
  • De voorzitter van een kernteam doet voorstellen aan de Raad van Bestuur/Concernraad, bijvoorbeeld voor beleidsaanpassingen, KPI's, doelstellingen, tools, acties en analyses. De diverse kernteamleden zijn aangesteld vanuit de drie divisies; daardoor worden betrokkenheid en daadkracht op de juiste plek belegd.
  • De borgingsresultaten worden hierbij zowel op divisie- en bedrijfsniveau gemeten en op holdingniveau geconsolideerd. De acht KPI´s en de zes doelstellingen vormen integraal onderdeel van de kwartaalrapportages. Hiermee is MVO steviger geborgd in de bedrijfsvoering.